Indywidualne podejście do potrzeb każdego klienta

Astrei
ul.Gierdziejewskiego 7 lok.5
02-495 Warszawa
tel. 22 467 12 08, 665 707 941
e-mail: biuro@astrei.pl

Biuro rachunkowe Warszawa

Biuro rachunkowe Ursus

 

Internet

Oferta

Email Drukuj PDF

Księgowość


Prowadzenie ksiąg handlowych        

 • spółki prawa handlowego
 • osoby fizyczne
 • spółki cywilne

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów        

 • osoby fizyczne
 • spółki cywilne        

Prowadzenie ewidencji przychodów  

 • karta podatkowa

Prowadzenie rejestrów VAT

 

Kadry i płace


Sprawy personalne pracowników       

 • rejestracja - ZUS
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych
 • ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich
 • wydawanie zaświadczeń
 • etat
 • umowy zlecenie
 • umowy o dzieło
 • zbiorcze i indywidualne deklaracje rozliczeniowe
 • roczna deklaracja do ubezpieczenia wypadkowego

 

Inne usługi


Pomoc w założeniu działalności gospodarczej

Wypełnianie i składanie dokumentów do GUS        

Pomoc w napisaniu umowy spółki        

Wypełnianie i składanie dokumentów do KRS        

Wypełnianie i składanie dokumentów do Urzędu Gminy    

Opracowanie polityki rachunkowości firmy        

Opracowanie planu kont        

Wyprowadzanie zaległości        

Doradztwo w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Zamkniecie roku obrachunkowego        

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia        

Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS

Naliczanie wynagrodzeń        

Rozliczenia z ZUS  


Dokładny zakres usługi jest ustalany indywidualnie w umowie podpisywanej z klientem

 
Oferta - Astrei ? biuro rachunkowe Warszawa Ursus
oferta